Ordning, trygghet och tidsvinst
Kustservice på Tjörn erbjuder en bred service med avstamp från båt och bostad. Det är efterfrågan som styr utbudet av tjänsterna. ”Vi lyssnar in vad kunderna vill ha. Det kan vara allt från städning och röjning i trädgården till speciallösningar inom snickeri, berättar företagets ena halva Elinore Mattsson.
- Vi erbjuder våra kunder tid och trygghet, menar Kustservice på Tjörns andra hälft Andreas Karlsson.
Han förklarar att många inte har tid att åka och titta till sitt hus eller sin stuga. Att ha någon som tittar till och underhåller innebär givetvis en trygghet. Just nu har frosten påverkat karaktären på Elionores och Andreas jobb. Det är många som anlitar Kustservice på Tjörn för att vara säkra på att kylan inte ställer till något. Företagets service är givetvis idealisk för folk som bor långväga från sina sommarbostäder. Inledningsvis var det dessa personer företaget vände sig till, men de upptäckte snabbt en efterfrågan även bland de bofasta.

Det finns saker som kan vara svåra att klara och som är för små för att anlita en hantverkare. Det kan handla om att sätta upp lister, att ordna fram jord eller gräva en kant i trädgårdslandet. Dessa småsaker hjälper Kustservice på Tjörn till med.
- Ja, då är det ju käckt att man kan ställa upp, säger Elinore.
Kustservice på Tjörn erbjuder även båtservice. Elinore och Andreas, som själva är båtmänniskor, ordnar bland annat med inredningssnickeri, bottenmålning, vaxning och polering.
- Istället för att stå hela helgen och vaxa båten kan man överlåta det åt oss och njuta i sommarstugan, menar Andreas.
Ofta leder det ena jobbet till det andra. Kunderna märker hur smidigt det är att anlita Kustservice på Tjörn. Är det något större arbete som behöver utföras samarbetar Elinore och Andreas ofta med andra företag. Som pricken över i går tjänsterna dessutom ofta under ROT-avdraget eller hushållsnära tjänster.


Kustservice på Tjörn

Bransch:
Allservice

Telefon: 0733-698101


Email:
info@kustservice.eu

Hemsida:
www.kustservice.eu

Adress:
Kustservice på Tjörn
Solvik 7
47161 Myggenäs

| 13 SENASTE FÖRETAGEN